Tonnau i’r Tyrau

Yn dilyn llwyddiant ysgubol 10k / Hanner Marathon agoriadol 2018 Beaumaris, O’r Tonnau i’r Tyrau, a’ch ymateb rhyfeddol i’r digwyddiad, mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd y ras yn dychwelyd ddydd Sul 08 Medi 2019.

Rhedwch o’r Tonnau i’r Tyrau, heibio rhai o olygfeydd enwocaf Gogledd Cymru en route, gan ein cynorthwyo i hel arian at ein cyd-elusennau gwir haeddiannol (Canolfan Hamdden Beaumaris, Ysgol Gynradd Beaumaris ac elusennau lleol eraill).

Mae’r ras 10k / Hanner Marathon, O’r Tonnau i’r Tyrau, a gyd-drefnwyd gan Redwyr Tref Beaumaris, Canolfan Beaumaris a Betsi Runaways, wedi sicrhau un o’r lleoliadau mwyaf trawiadol ym Mhrydain ar gyfer yr ŵyl redeg odidog hon yn Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Yn teithio o harddwch tref glan môr Beaumaris ar lannau’r Fenai, mae’r llwybrau’n cynnig cyfle i fwynhau golygfeydd trawiadol mynyddoedd Eryri a’r arfordir ysblennydd, tra bod yr Hanner Marathon yn arwain y rhedwyr tuag at Drwyn Penmon a’i oleudy enwog.

Gyda rhai dringfeydd heriol ar y ffordd (mae’r Hanner Marathon yn eithaf bryniog!) y mae’r rasus yn gorffen yng Nghastell Beaumaris sy’n gyforiog o hanes. Fe fydd hefyd Ras Hwyl sy’n addas i rai o dan 16 oed (a’u rhieni!). Cyflwynir medal i bob un a fydd wedi rhedeg y Ras Hwyl.

Bydd pob rhedwr 10k a Hanner Marathon hefyd yn derbyn crys-t O’r Tonnau i’r Tyrau a medal safon!

Amseroedd Cychwyn

Ras Hwyl - 9:30yb

Hanner Marathon - 10:00yb

10k - 10:30yb

Beaumaris to Penmon 

 Coast to Castle

Following on from the sell out success and your amazing feedback on the inaugural 2018 Beaumaris Coast 2 Castle 10k/Half Marathon , we are pleased to announce that the event is back for 2019 – on Sunday 8th September.

Run from Coast to Castle - passing some of North Wales's iconic views en route whilst raising money for our extremely worthy charity partners (Beaumaris Leisure Centre, Beaumaris Primary School and other local causes)! 

The Coast 2 Castle 10k/Half Marathon, jointly arranged by Beaumaris Town Road Runners, Canolfan Beaumaris and Betsi Runaways, has secured one of the most stunning course locations in the UK for this beautiful festival of running on the Isle of Anglesey in North Wales.

Setting off from the picturesque seaside town of Beaumaris on the Menai Strait, the routes enjoy stunning views of the mountains of Snowdonia and the spectacular coastline whilst the Half takes runners out to Penmon Point and its famous lighthouse.

With a few challenging climbs en route (the half marathon is quite hilly!) the races finish at Beaumaris Castle which is steeped in history. There will also be a Fun Run suitable for Under-16s (and their parents!) Medal for all Fun Run participants.

All 10k and Half runners receive a complementary Coast 2 Castle t-shirt and quality medal!

Start Time

Fun Run - 9:30am

Half Marathon - 10:00am

10k - 10:30am

 Penmon